Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa chấp nhận toàn bộ nội dung bị truy tố

23/11/2018 16:11

Cách ly Nguyễn Văn Dương để thẩm vấn các cấp dưới

Bước vào phần tranh luận, trình bày quan điểm cá nhân, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa cho biết, trong quá trình xét hỏi, do không kiểm soát được về mặt tâm lý, bị cáo đã khai những nội dung không đúng theo đơn đã trình đến Tòa án, Viện Kiểm sát, từ đó gây khó khăn trong quá trình xét xử. Bị cáo Hóa gửi lời xin lỗi tới quý Tòa, quý Viện Kiểm sát, khẳng định, mình chấp nhận tất cả những quan điểm truy tố và luận tội của Viện Kiểm sát. (Nguồn: Vnews)