Bên trong Nhà Quốc hội Việt Nam có gì?

06/05/2021 14:09
Duy nhất trên thế giới chỉ có Nhà Quốc hội của Việt Nam mới có điều này. (Theo VTV24)

Advertisement