Bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIII

09/03/2021 23:04

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại phiên bế mạc Đại hội XIII

Sáng nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương khóa XIII đã họp phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra. Nguồn: VTV1

Advertisement