Bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ Kiểm sát viên hai cấp của thành phố Hà Nội

17/09/2021 20:29
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tranh tụng cho Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự của VKSND thành phố Hà Nội được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, nối điểm cầu từ VKSND thành phố Hà Nội tới 12 phòng thuộc VKSND thành phố Hà Nội và 30 VKSND cấp quận, huyện, thị xã.

Advertisement