Bất cập trong quy hoạch đất rừng đặc dụng ở Thái Nguyên

10/04/2019 12:06

Quảng Bình kỷ luật nhiều cán bộ trong hai vụ phá rừng

(BVPL) - Gần 200 hộ dân và hơn 1.600 ha đất ở xen lẫn đất rừng sản xuất lại bị qui hoạch là đất rừng đặc dụng. Sự chồng chéo, bất cập này đang diễn ra tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa, Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên, gây khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Advertisement