Báo Séc ca ngợi nhiều thành tựu của Việt Nam

22/01/2021 15:14

Báo Nhật nêu bật thành quả chống COVID-19 của Việt Nam

Những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng, cả trong phát triển kinh tế, hoạt động đối ngoại và đẩy lùi đại dịch COVID-19, tạo cơ sở vững chắc cho phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Đây là nhận định trong bài viết mới trên báo điện tử Halonoviny của CH Séc. Nguồn: Vnews

Advertisement