Bão cấp 11 mạnh như thế nào?

28/10/2020 14:58
Đó là một cảm giác "tối tăm mặt mũi". (Theo VTV24)

Advertisement