Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng họp phiên thứ 16

29/07/2019 15:00

Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Giao thông vận tải

(BVPL) - Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) họp phiên thứ 16, để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động sáu tháng đầu năm 2019 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm, công tác những tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Advertisement