4 công ty sản xuất vắc xin tại Việt Nam - Họ là ai?

07/12/2020 15:32
Hiện tại Việt Nam có 4 đơn vị được cấp phép nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19 là: IVAC, VABIOTECH, POLYVAC và NANOGEN. Năng lực của 4 công ty này như thế nào? (Theo VTV24)

Advertisement