12 tỉnh, thành tiếp tục thực hiện cách ly xã hội

15/04/2020 18:22

Thảo luận phương án phòng chống dịch COVID-19 sau ngày 15/4

Trên cơ sở đề xuất của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý chia 63 tỉnh, thành thro 3 nhóm: Nhóm nguy cơ cao, nguy cơ và nguy cơ thấp. Trong đó, nhóm nguy cơ cao có 12 tỉnh, thành phố bao gồm: Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM.... tiếp tục thực hiện nghiêm tất cả các nội dung trong chỉ thị 16, trong đó có cách ly xã hội thêm 1 tuần nữa. Nguồn: VTV1

Advertisement