10 lần sửa đổi nhưng Nghị định 86 vẫn chưa được ban hành

16/08/2019 23:26

Xóa bỏ Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ

Có thể nói, chưa có nghị định nào lấy ý kiến, sửa đổi và trình Chính phủ tới 10 lần kéo dài tới hơn 2 năm như nghị định 86 do Bộ GTVT chủ trì, soạn thảo mà vẫn chưa được ban hành khiến nhiều người đặt câu hỏi phải chăng doanh nghiệp vận tải, đặc biệt là cuộc chiến giữa taxi công nghệ và taxi truyền thống can thiệp quá sâu vào chính sách của nhà nước nên cơ quan quản lý loay hoay mãi vẫn chưa đảm bảo quyền lợi giữa các bên liên quan? Nguồn: Vnews

Advertisement