Kỷ luật 30 tập thể, cá nhân liên quan vi phạm đất đai ở Bình Chánh
Kỷ luật 30 tập thể, cá nhân liên quan vi phạm đất đai ở Bình Chánh23/08/2019 20:53
Bệnh viện Tâm thần TW2 Biên Hòa, Đồng Nai  Lãnh đạo Bộ Y tế có chậm trễ trong xử lý sai phạm
Bệnh viện Tâm thần TW2 (Biên Hòa, Đồng Nai): Lãnh đạo Bộ Y tế có chậm trễ trong xử lý sai phạm?29/02/2016 21:58

Kỷ luật 30 tập thể, cá nhân liên quan vi phạm đất đai ở Bình Chánh

(BVPL) – Các tổ chức đảng và đảng viên ở huyện Bình Chánh (TP HCM) có hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.