VKSND tỉnh Hòa Bình tổ chức thi “Viết, công bố cáo trạng, trình bày luận tội và tranh luận”
VKSND tỉnh Hòa Bình tổ chức thi “Viết, công bố cáo trạng, trình bày luận tội tranh luận09/07/2020 16:21

VKSND tỉnh Hòa Bình tổ chức thi “Viết, công bố cáo trạng, trình bày luận tội và tranh luận”

(BVPL) - VKSND tỉnh Hòa Bình tiến hành tổ chức cuộc thi “Viết, công bố cáo trạng, trình bày luận tội và tranh luận”trong 2 ngày, từ ngày 9/7/2020 đến ngày 10/7/2020.