Chấm sơ khảo cuộc thi Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành KSND
Chấm sơ khảo cuộc thi Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành KSND04/07/2020 13:00
THÔNG BÁO Kéo dài thời gian nhận bài thi viết “Chân dung cán bộ kiểm sát  Bản lĩnh Kiểm sát viên”
THÔNG BÁO: Kéo dài thời gian nhận bài thi viếtChân dung cán bộ kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên”10/04/2020 16:14
Thể lệ cuộc thi viết Chân dung cán bộ kiểm sát  Bản lĩnh kiểm sát viên
Thể lệ cuộc thi viết "Chân dung cán bộ kiểm sát & Bản lĩnh kiểm sát viên"08/04/2019 08:11

Chấm sơ khảo cuộc thi Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành KSND

(BVPL)- Ngày 3/7/2020, Hội đồng sơ khảo Cuộc thi Tìm hiểu 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân đã tiến hành chấm sơ khảo.