Phát động Thi tìm hiểu 60 năm ngành KSND và Cuộc thi viết chân dung, bản lĩnh Kiểm sát viên
Phát động Thi tìm hiểu 60 năm ngành KSND và Cuộc thi viết chân dung, bản lĩnh Kiểm sát viên01/02/2020 12:26

Phát động Thi tìm hiểu 60 năm ngành KSND và Cuộc thi viết chân dung, bản lĩnh Kiểm sát viên

(BVPL)- Thực hiện Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân, thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên”, VKSND tối cao đã ban hành Kế hoạch tổ chức 2 cuộc thi.