Không thi hành án tử hình, nếu nộp lại 3 4 tài sản tham ô
Không thi hành án tử hình, nếu nộp lại 3/4 tài sản tham ô 21/01/2021 13:03
Kịp thời ban hành kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án dân sự
Kịp thời ban hành kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án dân sự19/01/2021 23:00
Người dân kêu cứu vì bị chậm thi hành quyết định thỏa thuận dân sự
Người dân kêu cứu vì bị chậm thi hành quyết định thỏa thuận dân sự19/01/2021 06:59
Hướng dẫn về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2021
Hướng dẫn về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2021 10/01/2021 17:08
Tuyên y án sơ thẩm nhóm chống người thi hành công vụ tại TP Đà Nẵng
Tuyên y án sơ thẩm nhóm chống người thi hành công vụ tại TP Đà Nẵng29/12/2020 22:17
VKSND tối cao kiểm sát chặt chẽ việc thi hành án hành chính
VKSND tối cao kiểm sát chặt chẽ việc thi hành án hành chính27/12/2020 16:37
Tăng cường phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự, hành chính
Tăng cường phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự, hành chính26/12/2020 11:47
VKSND tối cao thông báo rút kinh nghiệm trong kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính
VKSND tối cao thông báo rút kinh nghiệm trong kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính01/12/2020 09:33
Bổ sung điểm mới về hồ sơ thi hành án tử hình
Bổ sung điểm mới về hồ sơ thi hành án tử hình 30/11/2020 16:36
Vướng mắc trong quá trình thi hành án liên quan đến Vũ “nhôm” và Phạm Công Danh
Vướng mắc trong quá trình thi hành án liên quan đến Vũ “nhôm” và Phạm Công Danh 25/11/2020 10:25
Vụ 11 hoàn thành tốt công tác kiểm sát thi hành án dân sự
Vụ 11 hoàn thành tốt công tác kiểm sát thi hành án dân sựiconvideo
17/01/2020 18:29

Không thi hành án tử hình, nếu nộp lại 3/4 tài sản tham ô

(BVPL)- Hội đồng thẩm phán TANDTC vừa ban hành Nghị quyết số 03/2020 hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS năm 2015 về tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ.