Vụ 14, VKSND tối cao ban hành Kế hoạch hưởng ứng 2 cuộc thi viết về ngành KSND
Vụ 14, VKSND tối cao ban hành Kế hoạch hưởng ứng 2 cuộc thi viết về ngành KSND14/02/2020 19:40

Vụ 14, VKSND tối cao ban hành Kế hoạch hưởng ứng 2 cuộc thi viết về ngành KSND

(BVPL) - Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-VKSTC ngày 15/1/2020 của VKSND tối cao về tổ chức thi tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành KSND; thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát và Bản lĩnh Kiểm sát viên”, ngày 14/2/2020, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14), VKSND tối cao đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-V14 về việc tổ chức hưởng ứng 2 cuộc thi nói trên.