Nhiều quy định mới Kiểm sát viên cần lưu ý
Nhiều quy định mới Kiểm sát viên cần lưu ý18/04/2019 14:19

Nhiều quy định mới Kiểm sát viên cần lưu ý

(BVPL) - Ngay sau khi VKS phê chuẩn lệnh khám xét, Điều tra viên trao đổi, thống nhất với Kiểm sát viên về thời gian và địa điểm tiến hành khám xét để Kiểm sát viên tham gia. Trường hợp bất khả kháng, Kiểm sát viên vắng mặt thì chậm nhất 02 giờ trước khi Điều tra viên tiến hành, Kiểm sát viên phải thông báo cho Điều tra viên biết lý do để ghi vào biên bản.