Thời gian ủ bệnh của COVID-19 có thể lâu hơn suy nghĩ ban đầu
Thời gian bệnh của COVID-19 có thể lâu hơn suy nghĩ ban đầu10/08/2020 09:17
Cảnh báo trường hợp Covid-19 ủ bệnh thời gian dài bất thường
Cảnh báo trường hợp Covid-19 bệnh thời gian dài bất thường19/02/2020 11:30

Thời gian ủ bệnh của COVID-19 có thể lâu hơn suy nghĩ ban đầu

Các nhà khoa học Mỹ và Trung Quốc cho rằng thời gian ủ bệnh của virus SARS-CoV-2 gây ra dịch bệnh COVID-19 có thể lâu hơn suy nghĩ lúc đầu sau khi nghiên cứu các ca bệnh từ Vũ Hán (Trung Quốc).