Những thông tin mới nhất vụ “thâu tóm” 43ha đất công ở Bình Dương
Những thông tin mới nhất vụ “thâu tóm” 43ha đất công ở Bình Dương 26/10/2020 11:33
Vũ nhôm “nổi xung” khi một bị cáo thành khẩn khai báo
Vũ "nhôm" “nổi xung” khi một bị cáo thành khẩn khai báo 06/05/2020 10:18
NÓNG - VKSND tối cao kháng nghị giám đốc thẩm vụ Vũ “nhôm” thâu tóm đất công sản
(NÓNG) - VKSND tối cao kháng nghị giám đốc thẩm vụ Vũ “nhôm” thâu tóm đất công sản25/09/2019 12:20
Vũ nhôm đã thâu tóm đất công sản như thế nào
Vũ "nhôm" đã thâu tóm đất công sản như thế nào?14/01/2019 11:26

Những thông tin mới nhất vụ “thâu tóm” 43ha đất công ở Bình Dương

(BVPL)- Sau khi VKSND tỉnh Bình Dương chuyển vụ án liên quan đến khu đất công 43ha, Bộ Công an đã đề nghị UBND tỉnh này cung cấp tài liệu để điều tra. UBND tỉnh Bình Dương đã nhận được văn bản từ Bộ Công an, đồng thời tiến hành rà soát hồ sơ để cung cấp cho Cơ quan điều tra như đề nghị.