Ban hành 9 văn bản QPPL trong tháng 12 2019
Ban hành 9 văn bản QPPL trong tháng 12/201916/01/2020 17:45
EVNNPC triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng đến khách hàng trong tháng 12 2019
EVNNPC triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng đến khách hàng trong tháng 12/201906/12/2019 22:07
Một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 12 2019
Một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/201903/12/2019 09:36
Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 2019
Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/201902/12/2019 10:27
Dự kiến thi tuyển công chức VKSND tối cao vào tháng 12 2019
Dự kiến thi tuyển công chức VKSND tối cao vào tháng 12/201901/11/2019 21:40
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11 2019
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/201901/11/2019 10:58
Hơn 1,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10 2019
Hơn 1,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10/201929/10/2019 15:11
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 2019
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/201930/09/2019 10:18
Một số Luật và chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1 2019
Một số Luật và chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/201931/12/2018 14:37

Ban hành 9 văn bản QPPL trong tháng 12/2019

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 12 năm 2019, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 9 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 7 Nghị định của Chính phủ và 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.