Trách nhiệm hình sự với tội chứa mại dâm, môi giới mại dâm 

​
Trách nhiệm hình sự với tội chứa mại dâm, môi giới mại dâm? ​21/10/2019 15:43
Khởi tố ông chủ nhà nghỉ về tội chứa mại dâm
Khởi tố ông chủ nhà nghỉ về tội chứa mại dâm11/07/2017 23:49

Trách nhiệm hình sự với tội chứa mại dâm, môi giới mại dâm? ​

(BVPL) - Báo Bảo vệ pháp luật có bài “Tạm giữ một "hot girl" sinh viên môi giới mại dâm”, tôi muốn hỏi thế nào bị coi là chứa mại dâm hoặc môi giới mại dâm? Trách nhiệm hình sự với tội chứa mại dâm, môi giới mại dâm?