Cách ly toàn xã hội từ 0 giờ ngày 1 4 trên phạm vi toàn quốc
Cách ly toàn xã hội từ 0 giờ ngày 1/4 trên phạm vi toàn quốc31/03/2020 12:23
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước  Toàn thể dân tộc Việt Nam chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch COVID-19
Tổng thư, Chủ tịch nước: "Toàn thể dân tộc Việt Nam chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch COVID-19"iconvideo
30/03/2020 21:47
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Chung sức, đồng lòng để chiến thắng đại dịch COVID-19
Tổng thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Chung sức, đồng lòng để chiến thắng đại dịch COVID-19!30/03/2020 19:06
Ông Lê Thanh Hải bị cách chức Bí thư Thành uỷ TP HCM nhiệm kỳ 2010 - 2015
Ông Lê Thanh Hải bị cách chức thư Thành uỷ TP HCM nhiệm kỳ 2010 - 2015. 20/03/2020 18:24
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch COVID-19
Tổng thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch COVID-1920/03/2020 15:48
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban nhân sự
Tổng thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban nhân sựiconvideo
20/03/2020 05:00
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng
Tổng thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng19/03/2020 14:30
Bàn giao chức trách nhiệm vụ Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo QĐND
Bàn giao chức trách nhiệm vụ Tổng Biên tập, thư Đảng ủy Báo QĐND27/02/2020 16:16
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư
Tổng thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư27/02/2020 14:20
Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gửi đại hội đảng bộ cơ sở
Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gửi đại hội đảng bộ cơ sở14/02/2020 14:29
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Tổng thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng14/02/2020 11:21
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Tổng thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng07/02/2020 10:51
Toàn văn bài diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Toàn văn bài diễn văn của Tổng thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọngiconvideo
03/02/2020 21:39
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết
Tổng thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tếticonvideo
25/01/2020 13:05
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị định kỳ
Tổng thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị định kỳiconvideo
06/07/2019 06:40
Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị
Tổng thư, Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp Bộ Chính trịiconvideo
16/05/2019 08:05
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt
Tổng thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốticonvideo
14/05/2019 20:34
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đón, hội đàm với Chủ tịch Triều Tiên
Tổng thư, Chủ tịch nước đón, hội đàm với Chủ tịch Triều Tiêniconvideo
01/03/2019 21:03
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Donald Trump
Tổng thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Donald Trumpiconvideo
27/02/2019 13:19

Cách ly toàn xã hội từ 0 giờ ngày 1/4 trên phạm vi toàn quốc

(BVPL)- Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.