Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-202518/11/2020 10:50
Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng hệ thống máy xét nghiệm tự động QIAsymphony cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà
Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng hệ thống máy xét nghiệm tự động QIAsymphony cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà17/08/2020 17:15

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Theo Quyết định số 2418-QĐNS/TW, ngày 24/10/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 thì danh sách gồm có 50 thành viên.