Điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội của công chức
Điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội của công chức28/02/2021 12:38
Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Tĩnh làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Tĩnh làm tốt công tác giáo dục chính trị, tưởng 21/08/2020 11:11
Văn hóa chính trị cao nhất, tốt đẹp nhất chính là theo tư tưởng của Bác Hồ
Văn hóa chính trị cao nhất, tốt đẹp nhất chính là theo tưởng của Bác Hồiconvideo
05/07/2019 22:13
Văn hóa chính trị cao nhất, tốt đẹp nhất chính là theo tư tưởng của Bác Hồ
Văn hóa chính trị cao nhất, tốt đẹp nhất chính là theo tưởng của Bác Hồ05/07/2019 14:49
Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống
Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi suy thoái tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống22/10/2018 18:40
Phát huy vai trò đi đầu của báo chí trong đấu tranh phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị
Phát huy vai trò đi đầu của báo chí trong đấu tranh phòng chống suy thoái tưởng chính trị26/12/2017 18:00

Điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội của công chức

(BVPL)- Cán bộ, đảng viên ứng cử ĐBQH phải là những người tiêu biểu, xuất sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, kinh nghiệm, thể hiện trách nhiệm nêu gương...