Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo xử lý nghiêm vụ tưới xăng đoàn cưỡng chế
Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo xử lý nghiêm vụ tưới xăng đoàn cưỡng chế08/08/2019 23:31

Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo xử lý nghiêm vụ tưới xăng đoàn cưỡng chế

(BVPL) – Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo điều tra, kịp thời xử lý nghiêm các đối tượng tưới xăng vào đoàn cưỡng chế xảy ra tại xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước.