Giám đốc sở thừa nhận tỷ lệ chôn lấp rác chưa đạt mục tiêu của Tỉnh ủy đề ra
Giám đốc sở thừa nhận tỷ lệ chôn lấp rác chưa đạt mục tiêu của Tỉnh ủy đề ra22/01/2019 20:29

Giám đốc sở thừa nhận tỷ lệ chôn lấp rác chưa đạt mục tiêu của Tỉnh ủy đề ra

(BVPL) – “Chủ đầu tư triển khai các hạng mục xử lý chất thải của dự án chưa đúng theo tiến độ, do đó đến cuối năm 2017 tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh chưa đạt mục tiêu Nghị quyết Tỉnh uỷ”, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai Đặng Minh Đức cho biết.