Sao Hỏa đang tỏa sáng rực rỡ trong bầu trời đêm khi ở gần Trái đất nhất trong 17 năm
Sao Hỏa đang tỏa sáng rực rỡ trong bầu trời đêm khi ở gần Trái đất nhất trong 17 năm08/10/2020 07:22
Chicharito tỏa sáng rực rỡ Kẻ đóng thế hoàn hảo
Chicharito tỏa sáng rực rỡ: Kẻ đóng thế hoàn hảo24/04/2015 14:50

Sao Hỏa đang tỏa sáng rực rỡ trong bầu trời đêm khi ở gần Trái đất nhất trong 17 năm

(BVPL) – Sao Hỏa đang ở gần Trái đất nhất trong 17 năm qua và là vật thể sáng thứ hai trong bầu trời đêm, sau Mặt trăng, có thể nhìn thấy bằng mắt thường.