Kế toán trường học lập hồ sơ giả để rút tiền ngân sách
Kế toán trường học lập hồ sơ giả để rút tiền ngân sách28/02/2020 15:11
Phê chuẩn khởi tố Giám đốc lập chứng từ khống rút hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách
Phê chuẩn khởi tố Giám đốc lập chứng từ khống rút hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách03/07/2018 18:33

Kế toán trường học lập hồ sơ giả để rút tiền ngân sách

(BVPL) - Sự việc “làm giả hồ sơ” để rút hơn 1 tỉ đồng ngân sách xảy ra tại Trường THPT Nông Cống 3 là nghiêm trọng, cần phải được xem xét làm rõ, xử lý nghiêm người có sai phạm và người có trách nhiệm liên quan