Xét xử rút kinh nghiệm trực tuyến vụ án dân sự đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Xét xử rút kinh nghiệm trực tuyến vụ án dân sự đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An21/07/2020 18:47
VKSND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm trực tuyến
VKSND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm trực tuyến 17/07/2020 14:33
Nâng cao kỹ năng kiểm sát xét xử vụ án hôn nhân gia đình
Nâng cao kỹ năng kiểm sát xét xử vụ án hôn nhân gia đình 06/07/2020 09:50
VKSND huyện Si Ma Cai tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm
VKSND huyện Si Ma Cai tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm 23/06/2020 15:03
Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”
Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” 10/06/2020 21:25
VKSND TP Chí Linh tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, số hóa hồ sơ, chứng cứ
VKSND TP Chí Linh tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, số hóa hồ sơ, chứng cứ10/06/2020 09:42
VKSND huyện Mường Tè tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm vụ án dân sự
VKSND huyện Mường Tè tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm vụ án dân sự 31/05/2020 14:34
VKSND huyện Đak Pơ tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, số hóa hồ sơ vụ án
VKSND huyện Đak Pơ tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, số hóa hồ sơ vụ án28/05/2020 18:00
VKSND huyện Bảo Yên tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm
VKSND huyện Bảo Yên tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm 14/05/2020 09:36
Thực hiện số hóa hồ sơ vụ án và công bố tài liệu chứng cứ hình ảnh tại phiên tòa
Thực hiện số hóa hồ sơ vụ án và công bố tài liệu chứng cứ hình ảnh tại phiên tòa06/05/2020 10:00

Xét xử rút kinh nghiệm trực tuyến vụ án dân sự đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(BVPL) - Lần đầu tiên, VKSND tỉnh Nghệ An đã phối hợp với TAND tỉnh tổ chức xét xử, rút kinh nghiệm trực tuyến 1 vụ án dân sự. Phiên tòa này được truyền hình trực tuyến đến hơn 40 điểm cầu của 2 ngành.