Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ 6 của Tiểu ban Kinh tế-Xã hội
Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ 6 của Tiểu ban Kinh tế-Xã hội 16/01/2020 14:17

Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ 6 của Tiểu ban Kinh tế-Xã hội

Sáng nay (16/1), Tiểu ban Kinh tế-Xã hội của Đại hội Đảng lần thứ XIII đã họp phiên toàn thể thứ 6 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban.