Còn ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật Lao động sửa đổi
Còn ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).14/08/2019 22:34
Khai mạc Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Khai mạc Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội12/08/2019 11:12
Ngày mai khai mạc phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Ngày mai khai mạc phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội11/08/2019 09:08

Còn ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

(BVPL)- Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 36, sáng 14/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).