Khen thưởng 8 tập thể, 34 cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng
Khen thưởng 8 tập thể, 34 cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng25/02/2020 19:02
Củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân
Củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân27/01/2020 09:29
BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng gọi tên 10 vụ nghiêm trọng, phức tạp
BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng "gọi tên" 10 vụ nghiêm trọng, phức tạp15/01/2020 17:25
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp thứ 17 của BCĐTW về phòng, chống tham nhũng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp thứ 17 của BCĐTW về phòng, chống tham nhũng15/01/2020 14:05
Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Lâm Đồng
Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Lâm Đồng 10/01/2020 15:59
VKS đã nâng cao vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng
VKS đã nâng cao vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng27/12/2019 20:08
Thủ tướng Phải loại những cán bộ nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp
Thủ tướng: Phải loại những cán bộ nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp23/12/2019 17:32
Phòng chống tham nhũng ở Chư Sê- Gia Lai Tùy tiện và thiếu minh bạch
Phòng chống tham nhũng ở Chư Sê- Gia Lai: Tùy tiện và thiếu minh bạch16/12/2019 14:42
Phòng chống tham nhũng là bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng
Phòng chống tham nhũng là bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng30/11/2019 18:10
Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại TP Cần Thơ
Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại TP Cần Thơ20/11/2019 22:30
Công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực
Công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cựciconvideo
12/09/2019 16:16
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng họp phiên thứ 16
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng họp phiên thứ 16iconvideo
29/07/2019 15:00
Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Giao thông vận tải
Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Giao thông vận tảiiconvideo
06/07/2019 06:42
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũngiconvideo
20/05/2019 07:33

Khen thưởng 8 tập thể, 34 cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng

(BVPL) - Viện trưởng VKSND tối cao vừa ban hành Quyết định số 49/QĐ-VKSTC về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng.