VKSND huyện Tam Nông thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng
VKSND huyện Tam Nông thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng07/06/2021 16:09
Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra
Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra 11/05/2021 22:54
Thủ tướng Phạm Minh Chính Nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra 15/04/2021 22:37
Đà Nẵng điều tra 16 vụ 41 bị can phạm tội tham nhũng, chức vụ
Đà Nẵng điều tra 16 vụ/41 bị can phạm tội tham nhũng, chức vụ15/04/2021 08:24
Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý nghiêm minh tập thể, cá nhân có sai phạm ở Bến Tre
Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý nghiêm minh tập thể, cá nhân có sai phạm ở Bến Tre06/04/2021 15:25
Ngành Kiểm sát đã thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và nhiều nhiệm vụ quan trọng
Ngành Kiểm sát đã thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và nhiều nhiệm vụ quan trọng 23/03/2021 10:44
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp về phòng, chống tham nhũng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp về phòng, chống tham nhũng18/03/2021 16:03
Công tác phòng chống tham nhũng nhiệm kỳ này phải mạnh mẽ, hiệu quả hơn nhiệm kỳ trước
Công tác phòng chống tham nhũng nhiệm kỳ này phải mạnh mẽ, hiệu quả hơn nhiệm kỳ trướciconvideo
18/03/2021 14:26
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Phát huy sức mạnh và ý chí vươn lên của dân tộc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Phát huy sức mạnh và ý chí vươn lên của dân tộc14/02/2021 17:30
Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống tham nhũng
Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống tham nhũng04/02/2021 16:38
Phòng, chống tham nhũng - Quyết tâm của toàn Đảng, niềm tin của nhân dân
Phòng, chống tham nhũng - Quyết tâm của toàn Đảng, niềm tin của nhân dân 31/01/2021 14:21
Họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũngiconvideo
25/11/2020 16:06
UBTVQH cho ý kiến về các báo cáo phòng, chống vi phạm pháp luật, tham nhũng
UBTVQH cho ý kiến về các báo cáo phòng, chống vi phạm pháp luật, tham nhũngiconvideo
14/09/2020 15:36
Phiên họp thứ 18 BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Phiên họp thứ 18 BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũngiconvideo
25/07/2020 21:07
Công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực
Công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cựciconvideo
12/09/2019 16:16
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng họp phiên thứ 16
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng họp phiên thứ 16iconvideo
29/07/2019 15:00
Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Giao thông vận tải
Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Giao thông vận tảiiconvideo
06/07/2019 06:42
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũngiconvideo
20/05/2019 07:33

VKSND huyện Tam Nông thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng

(BVPL) – VKSND tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức thực hiện kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động tại VKSND huyện Tam Nông.