Bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương16/09/2019 19:45
Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ16/09/2019 11:24
Bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh thành
Bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh thành09/09/2019 10:22
Bổ nhiệm nhân sự 5 cơ quan Trung ương
Bổ nhiệm nhân sự 5 cơ quan Trung ương05/09/2019 14:04
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 9 tỉnh thành
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 9 tỉnh thành05/09/2019 14:03
Thủ tướng ký quyết định cho một số cán bộ cao cấp nghỉ hưu từ ngày 1 9
Thủ tướng ký quyết định cho một số cán bộ cao cấp nghỉ hưu từ ngày 1/905/09/2019 14:00
Điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Công an
Điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Công an30/08/2019 14:37
Kiện toàn nhân sự lãnh đạo 2 tỉnh
Kiện toàn nhân sự lãnh đạo 2 tỉnh28/08/2019 17:16
Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự 2 địa phương
Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự 2 địa phương15/08/2019 10:27
Nghi vấn chủ doanh nghiệp mất tích , hàng ngàn công nhân tại Hải Phòng có nguy cơ mất việc
Nghi vấn chủ doanh nghiệp "mất tích", hàng ngàn công nhân tại Hải Phòng có nguy cơ mất việc12/08/2019 20:31

Bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định 1193/QĐ-TTg bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2020.