Đại tướng Lê Đức Anh - những năm tháng sống và chiến đấu ở chiến trường Tây Nam Bộ
Đại tướng Lê Đức Anh - những năm tháng sống và chiến đấu ở chiến trường Tây Nam Bộ26/04/2019 17:57

Đại tướng Lê Đức Anh - những năm tháng sống và chiến đấu ở chiến trường Tây Nam Bộ

Đến hôm nay, với tấm lòng tri ân sâu sắc, tất cả chúng ta đều khẳng định: Đại tướng Lê Đức Anh là một vị tướng tài ba, thao lược của Quân đội nhân dân Việt Nam; một nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước ta. Ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn thể hiện là một cán bộ năng động, sáng tạo luôn bám sát chiến trường, bám sát thực tiễn, có những chủ trương, biện pháp phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của cách mạng.