Bài 57 Kết quả nổi bật trong công tác điều tra, kiểm sát xét xử hình sự giai đoạn 1976 -1981
Bài 57. Kết quả nổi bật trong công tác điều tra, kiểm sát xét xử hình sự giai đoạn 1976 -198106/05/2020 14:28
Sao Việt nổi bật với trang phục bảo hộ
Sao Việt nổi bật với trang phục bảo hộ30/03/2020 16:37
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3 2020
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/202004/03/2020 11:41
5 quy định nổi bật về giáo dục có hiệu lực từ tháng 3 2020
5 quy định nổi bật về giáo dục có hiệu lực từ tháng 3/202027/02/2020 14:38
3 nữ sinh tài sắc nổi bật Đại học Kiểm sát Hà Nội
3 nữ sinh tài sắc nổi bật Đại học Kiểm sát Hà Nội24/02/2020 10:41
Nhiều thành tích nổi bật trong hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự
Nhiều thành tích nổi bật trong hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sựiconvideo
15/01/2020 17:30
Nhiều thành tích nổi bật trong hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự
Nhiều thành tích nổi bật trong hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự15/01/2020 11:51
Công an tỉnh Thanh Hóa lập nhiều thành tích trong công tác bảo vệ ANTT
Công an tỉnh Thanh Hóa lập nhiều thành tích trong công tác bảo vệ ANTT14/01/2020 22:00
Một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 1 2020
Một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/202002/01/2020 10:49
10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2019
10 sự kiện thế giới nổi bật năm 201901/01/2020 07:27
Những dấu ấn nổi bật của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019
Những dấu ấn nổi bật của ngành Kiểm sát nhân dân năm 201930/12/2019 14:30

Bài 57. Kết quả nổi bật trong công tác điều tra, kiểm sát xét xử hình sự giai đoạn 1976 -1981

(BVPL) - Trong phần này, Báo Bảo vệ pháp luật giới thiệu đến bạn đọc về kết quả công tác trực tiếp điều tra, công tác kiểm sát xét xử hình sự của Viện kiểm sát giai đoạn 1976-1981; những mặt còn tồn tại, hạn chế trong các khâu công tác này.