Chi Đoàn Viện 4 - Viện Cấp cao 1 phối hợp “giải cứu” nông sản
Chi Đoàn Viện 4 - Viện Cấp cao 1 phối hợp “giải cứu” nông sản02/03/2021 19:57
Đà Nẵng giải cứu nông sản ứ đọng giúp người dân Hải Dương
Đà Nẵng "giải cứu" nông sản ứ đọng giúp người dân Hải Dương25/02/2021 17:41
Ấm lòng những chuyến hàng hỗ trợ nông sản giúp người dân vùng dịch Hải Dương
Ấm lòng những chuyến hàng hỗ trợ nông sản giúp người dân vùng dịch Hải Dương24/02/2021 19:34
Bộ Xây dựng chung tay “giải cứu” nông sản Hải Dương
Bộ Xây dựng chung tay “giải cứu” nông sản Hải Dương 23/02/2021 15:05
Người Hà Nội đội nắng giải cứu nông sản Hải Dương
Người Hà Nội 'đội nắng' giải cứu nông sản Hải Dươngiconvideo
22/02/2021 08:36

Chi Đoàn Viện 4 - Viện Cấp cao 1 phối hợp “giải cứu” nông sản

(BVPL)- Tổ chức thu mua nông sản, rồi đem phát miễn phí cho các bệnh viện, làng trẻ em SOS là cách mà Chi đoàn 4 trực thuộc Đoàn cơ sở VKSND Cấp cao tại Hà Nội (Viện cấp cao 1) phối hợp với Đoàn Thanh niên Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương chung tay giúp bà con nông dân ở Hải Dương.