Phụ nữ da màu đầu tiên trở thành lãnh đạo chính đảng tại Canada
Phụ nữ da màu đầu tiên trở thành lãnh đạo chính đảng tại Canadaiconvideo
05/10/2020 14:40
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Báciconvideo
01/09/2020 15:44
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹiconvideo
25/07/2020 21:07
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng bậc thầy các nhà tình báo Trần Quốc Hương
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng bậc thầy các nhà tình báo Trần Quốc Hương15/06/2020 22:06
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Báciconvideo
18/05/2020 20:18
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh18/05/2020 12:00
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minhiconvideo
30/04/2020 17:56
Bài 20 Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố cơ bản quyết định mọi thắng lợi của ngành Kiểm sát nhân dân
Bài 20. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố cơ bản quyết định mọi thắng lợi của ngành Kiểm sát nhân dân26/03/2020 14:09
Khung tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Khung tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước02/02/2020 23:06
Bộ Chính trị gặp mặt nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước
Bộ Chính trị gặp mặt nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nướciconvideo
02/02/2020 19:47
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Đánh thức tiềm năng thành nguồn lực xây dựng, bảo vệ đất nước
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Đánh thức tiềm năng thành nguồn lực xây dựng, bảo vệ đất nước22/01/2020 15:50
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minhiconvideo
19/01/2020 19:37
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào 08/01/2020 11:53
Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với 3 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa
Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với 3 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa05/11/2019 20:00
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minhiconvideo
30/08/2019 12:15
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh30/08/2019 10:04
Bôi nhọ lãnh đạo, một chuyên viên Văn phòng UBND TP HCM bị khai trừ đảng
Bôi nhọ lãnh đạo, một chuyên viên Văn phòng UBND TP HCM bị khai trừ đảng03/08/2019 16:22
Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định 6 lãnh đạo sở, địa phương tham gia BCH Đảng bộ Nghệ An
Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định 6 lãnh đạo sở, địa phương tham gia BCH Đảng bộ Nghệ An29/06/2019 14:34

Phụ nữ da màu đầu tiên trở thành lãnh đạo chính đảng tại Canada

Kết quả cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng Xanh của Canada công bố ngày 3/10 đã ghi danh người phụ nữ da màu đầu tiên trở thành lãnh đạo của một đảng tại đất nước này. (Theo Vnews)