Nếu kiểm soát tốt thì dịch bệnh cơ bản được khống chế trong tháng 6
Nếu kiểm soát tốt thì dịch bệnh cơ bản được khống chế trong tháng 608/06/2021 22:06
WHO và Nga ca ngợi Việt Nam ở tốp đầu thế giới về kiểm soát dịch COVID-19
WHO và Nga ca ngợi Việt Nam ở tốp đầu thế giới về kiểm soát dịch COVID-1921/04/2020 21:49

Nếu kiểm soát tốt thì dịch bệnh cơ bản được khống chế trong tháng 6

(BVPL)- Nếu các địa phương kiểm soát tốt thì tình hình dịch bệnh cơ bản được khống chế, dập được dịch trong tháng 6, nhưng sẽ vẫn ghi nhận những ca mắc lẻ tẻ trong cộng đồng, khác với khoảng thời gian dài không ghi nhận ca nhiễm như trước đây.