Cán bộ xã vào nhà dân cưỡng chế lấy tài sản không có một giấy tờ pháp lý nào
Cán bộ xã vào nhà dân "cưỡng chế lấy tài sản" không một giấy tờ pháp lý nào?26/06/2019 09:37

Cán bộ xã vào nhà dân "cưỡng chế lấy tài sản" không có một giấy tờ pháp lý nào?

(BVPL) - Vào "cưỡng chế" không có một giấy tờ, không có một thông báo nào, trước đó cũng không, đến khi người nhà về đến nơi thì cũng không biết lý do vì sao bị cưỡng chế tài sản?