Lại phát hiện bay lắc tập thể trong quán Karaoke ở khách sạn Việt Lào
Lại phát hiện "bay lắc" tập thể trong quán Karaoke ở khách sạn Việt Lào08/08/2020 18:32
Chỉ đạo nóng  Rút giấy phép quán Karaoke để 76 dân chơi bay lắc trong đỉnh dịch Covid-19
Chỉ đạo "nóng": Rút giấy phép quán Karaoke để 76 "dân chơi" bay lắc trong đỉnh dịch Covid-1926/03/2020 13:18

Lại phát hiện "bay lắc" tập thể trong quán Karaoke ở khách sạn Việt Lào

(BVPL) - 13 nam nữ vừa bị phát hiện đang sử dụng ma túy tập thể trong quán Karaoke My Friend ở khách sạn Việt Lào (Nghi Xuân - Hà Tĩnh).