Chỉ đạo nóng  Rút giấy phép quán Karaoke để 76 dân chơi bay lắc trong đỉnh dịch Covid-19
Chỉ đạo "nóng": Rút giấy phép quán Karaoke để 76 "dân chơi" bay lắc trong đỉnh dịch Covid-1926/03/2020 13:18

Chỉ đạo "nóng": Rút giấy phép quán Karaoke để 76 "dân chơi" bay lắc trong đỉnh dịch Covid-19

(BVPL) - Cấp ủy và chính quyền Hà Tĩnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán Karaoke My Friend, đồng thời xem xét rút giấy phép hoạt động đối với "tụ điểm" này