Phát hiện hóa thạch ong nguyên thủy 100 triệu năm
Phát hiện hóa thạch ong nguyên thủy 100 triệu năm27/02/2020 14:30

Phát hiện hóa thạch ong nguyên thủy 100 triệu năm

(BVPL) – Bộ đôi ong nguyên thủy cùng với ký sinh trùng bọ cánh cứng và cả phấn hoa 100 triệu năm tuổi đã được bảo quản nguyên vẹn trong hổ phách. Hơn thế, đây xác định là một loài mới.