Chuẩn bị Hội nghị tập huấn về công tác tiếp công dân
Chuẩn bị Hội nghị tập huấn về công tác tiếp công dân06/02/2020 20:03
Gắn công tác tiếp công dân với trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo
Gắn công tác tiếp công dân với trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo03/02/2020 17:14
Công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp chuyển biến tích cực
Công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động pháp chuyển biến tích cựciconvideo
17/01/2020 14:25
Công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp chuyển biến tích cực
Công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động pháp chuyển biến tích cực17/01/2020 11:02
Xác định kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là khâu công tác đột phá
Xác định kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động pháp là khâu công tác đột phá08/01/2020 14:58
Xây dựng hình ảnh ngành Kiểm sát gần dân, hiểu dân và vì dân
Xây dựng hình ảnh ngành Kiểm sát gần dân, hiểu dân và vì dân25/12/2019 15:45
Kiểm sát trực tiếp việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
Kiểm sát trực tiếp việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động pháp02/12/2019 16:54
Hạn chế các trường hợp oan sai, bỏ lọt tội phạm
Hạn chế các trường hợp oan sai, bỏ lọt tội phạm04/11/2019 18:24
Số hóa hồ sơ vụ án và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh, video tại phiên tòa
Số hóa hồ sơ vụ án và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh, video tại phiên tòa11/10/2019 11:31
Tuân thủ nguyên tắc hoạt động của KSV khi kiểm sát hoạt động tư pháp
Tuân thủ nguyên tắc hoạt động của KSV khi kiểm sát hoạt động pháp06/10/2019 13:14
Nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp
Nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát hoạt động pháp03/10/2019 09:29

Chuẩn bị Hội nghị tập huấn về công tác tiếp công dân

(BVPL) - VKSND tối cao đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND các cấp nghiên cứu, tổng hợp báo cáo về những kinh nghiệm, cách làm hay của đơn vị, địa phương mình góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.