Nhật Bản xem xét hoãn Olympic Tokyo 2020 vì Covid-19
Nhật Bản xem xét hoãn Olympic Tokyo 2020 vì Covid-1923/03/2020 14:28

Nhật Bản xem xét hoãn Olympic Tokyo 2020 vì Covid-19

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã quyết định mở đường cho Olympic Tokyo và Paralympic Games hoãn lại, nhưng sẽ không hủy bất chấp ảnh hưởng từ Covid-19. Điều này nhận được sự đồng thuận của Nhật Bản.