Tuổi trẻ VKSND Thừa Thiên - Huế với nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân văn
Tuổi trẻ VKSND Thừa Thiên - Huế với nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân văn16/03/2021 10:37
VKSND tỉnh Tuyên Quang Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
VKSND tỉnh Tuyên Quang: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao11/01/2021 17:49
Ngành Kiểm sát Quảng Nam vượt khó, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
Ngành Kiểm sát Quảng Nam vượt khó, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao09/01/2021 20:19
Nhiều đổi mới ở đơn vị được trao cờ thi đua dẫn đầu khối
Nhiều đổi mới ở đơn vị được trao cờ thi đua dẫn đầu khối06/01/2021 11:14
Cục Kế hoạch - Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao
Cục Kế hoạch - Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giaoiconvideo
07/07/2020 16:25
Cục Kế hoạch - Tài chính VKSND tối cao Có nhiều đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Cục Kế hoạch - Tài chính VKSND tối cao: Có nhiều đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao07/07/2020 11:09
Ghi nhận ở một Đảng bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Ghi nhận ở một Đảng bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ01/06/2020 15:22
Xây dựng Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Xây dựng Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ05/03/2020 19:58
Đảng bộ VKSND cấp cao tại Đà Nẵng làm tốt công tác Đảng năm 2019
Đảng bộ VKSND cấp cao tại Đà Nẵng làm tốt công tác Đảng năm 201903/02/2020 19:59
Vụ 16 - VKSND tối cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Vụ 16 - VKSND tối cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 16/01/2020 14:16
Vụ 5 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác đề ra
Vụ 5 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác đề raiconvideo
16/01/2020 11:59
Vụ 5 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác đề ra
Vụ 5 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác đề ra15/01/2020 19:43
VKSND cấp cao tại Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019
VKSND cấp cao tại Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019iconvideo
02/01/2020 21:13

Tuổi trẻ VKSND Thừa Thiên - Huế với nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân văn

(BVPL) - Chi đoàn VKSND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã được Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng Bằng khen Chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên; giấy khen đơn vị xuất sắc dẫn đầu Cụm công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020; giấy khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2019 – 2020; giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế về việc thực hiện phong trào “Ngày chủ nhật xanh”; được Trung ương Đoàn trao giải thường Lý Tự Trọng năm 2021.