Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 6 2023
Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 6/2023
26/05/2023 16:02
Bảo đảm hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa – Hiệu quả không chỉ đến từ nỗ lực của ngành Điện
Bảo đảm hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa – Hiệu quả không chỉ đến từ nỗ lực của ngành Điện
22/05/2023 14:00
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5 2023
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2023
01/05/2023 08:50
Chi cục Thi hành án TP Tuy Hòa cần thực thi Bản án đã có hiệu lực pháp luật
Chi cục Thi hành án TP Tuy Hòa cần thực thi Bản án đã có hiệu lực pháp luật
21/03/2023 15:49
Bình Dương tổng kết Đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Bình Dương tổng kết Đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
10/03/2023 10:35
Bản án của Tòa cấp cao đã có hiệu lực pháp luật cần được thực thi
Bản án của Tòa cấp cao đã có hiệu lực pháp luật cần được thực thi
07/03/2023 14:44
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong tình hình mới
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong tình hình mới
05/03/2023 16:00
Quy định mới về tiền lương có hiệu lực từ 1 3 2023
Quy định mới về tiền lương có hiệu lực từ 1/3/2023
01/03/2023 18:02
Nhiều chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 3 năm 2023
Nhiều chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 3 năm 2023
28/02/2023 16:57
Chính sách có hiệu lực từ tháng 2 2023 Các trường hợp ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính
Chính sách có hiệu lực từ tháng 2/2023: Các trường hợp ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính
31/01/2023 19:31
Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 2 2023
Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 2/2023
30/01/2023 11:34
Bảo đảm tính hiệu lực, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về dầu khí
Bảo đảm tính hiệu lực, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về dầu khí
21/01/2023 07:44
4 Luật có hiệu lực từ hôm nay 1 1 2023
4 Luật có hiệu lực từ hôm nay (1/1/2023)
01/01/2023 11:43
Những chính sách về BHYT có hiệu lực từ tháng 1 2023
Những chính sách về BHYT có hiệu lực từ tháng 1/2023
29/12/2022 16:29
Nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết các vụ án bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái
Nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết các vụ án bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái
06/12/2022 11:33
Áp đặt giá trần của Phương Tây đối với dầu thô Nga vận chuyển bằng đường biển có hiệu lực
Áp đặt giá trần của Phương Tây đối với dầu thô Nga vận chuyển bằng đường biển có hiệu lực
06/12/2022 07:42
Nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết các vụ án bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái
Nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết các vụ án bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái
02/12/2022 15:59
Chính sách kinh tế mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 12 2022
Chính sách kinh tế mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2022
01/12/2022 11:58
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Giao thông vận tải
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Giao thông vận tải
28/11/2022 22:13
Hà Giang Gần 2 năm - bản án có hiệu lực chưa được thi hành
Hà Giang: Gần 2 năm - bản án có hiệu lực chưa được thi hành?
08/11/2022 14:36