Tôn vinh 147 tập thể, cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu
Tôn vinh 147 tập thể, cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu13/06/2020 12:17
Đoàn viên Công đoàn VKSND huyện Chư Pưh tham gia Hiến máu tình nguyện
Đoàn viên Công đoàn VKSND huyện Chư Pưh tham gia Hiến máu tình nguyện15/05/2020 15:54
Hơn 1 400 cán bộ, chiến sĩ Công an Đà Nẵng tham gia ngày hội hiến máu
Hơn 1.400 cán bộ, chiến sĩ Công an Đà Nẵng tham gia ngày hội hiến máu23/04/2020 18:21
Công đoàn VKSND tối cao tham gia hiến máu tình nguyện
Công đoàn VKSND tối cao tham gia hiến máu tình nguyệniconvideo
17/04/2020 18:27
Cán bộ, công chức, người lao động của VKSND tối cao tham gia hiến máu tình nguyện
Cán bộ, công chức, người lao động của VKSND tối cao tham gia hiến máu tình nguyện17/04/2020 15:09
VKSND cấp cao tại TP HCM tham gia hiến máu tình nguyện
VKSND cấp cao tại TP HCM tham gia hiến máu tình nguyện08/04/2020 21:03
300 CBCS Công an Thanh Hóa hiến máu tình nguyện vì cộng đồng
300 CBCS Công an Thanh Hóa hiến máu tình nguyện vì cộng đồng08/04/2020 17:10
VKSND TP Cần Thơ Tình nguyện hiến máu trong mùa dịch Covid-19
VKSND TP Cần Thơ: Tình nguyện hiến máu trong mùa dịch Covid-19 21/02/2020 17:15
Cán bộ, công chức VKSND huyện Bảo Thắng tham gia hiến máu tình nguyện
Cán bộ, công chức VKSND huyện Bảo Thắng tham gia hiến máu tình nguyện21/02/2020 15:37
Người dân và cán bộ VKSND TP Cần Thơ nô nức hiến máu nhân đạo
Người dân và cán bộ VKSND TP Cần Thơ nô nức hiến máu nhân đạo12/02/2020 16:38
Chi đoàn VKSND huyện Kỳ Sơn tham gia hiến máu tình nguyện
Chi đoàn VKSND huyện Kỳ Sơn tham gia hiến máu tình nguyện 31/10/2019 18:16

Tôn vinh 147 tập thể, cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu

(BVPL) - 147 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện đã được tôn vinh tại Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu và Mít tinh hưởng ứng Chương trình Hành trình Đỏ lần thứ VIII năm 2020.