VKSND quận Gò Vấp tham mưu cấp ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề về nghiệp vụ hình sự
VKSND quận Gò Vấp tham mưu cấp ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề về nghiệp vụ hình sự09/11/2020 21:48
Đánh giá công tác ban hành quyết định hành chính trong quản lý đất đai ở Cần Thơ
Đánh giá công tác ban hành quyết định hành chính trong quản lý đất đai ở Cần Thơ13/12/2019 16:31
Công ty Cổ phần DKRA Vietnam đồng hành tổ chức hội nghị chuyên đề Bất động sản 2019
Công ty Cổ phần DKRA Vietnam đồng hành tổ chức hội nghị chuyên đề Bất động sản 201923/09/2019 21:31
Bàn giải pháp nâng cao chất lượng ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai
Bàn giải pháp nâng cao chất lượng ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai06/09/2019 21:43
Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề về công tác xây dựng Đảng
Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề về công tác xây dựng Đảngiconvideo
26/04/2019 22:33
Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề về công tác xây dựng Đảng
Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề về công tác xây dựng Đảng26/04/2019 12:00
Hội nghị chuyên đề xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ
Hội nghị chuyên đề xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ22/08/2018 05:00
Đề nghị Thủ tướng thành lập tiểu ban chuyên trách về xây dựng Xã hội học tập
Đề nghị Thủ tướng thành lập tiểu ban chuyên trách về xây dựng Xã hội học tập14/01/2016 23:45

VKSND quận Gò Vấp tham mưu cấp ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề về nghiệp vụ hình sự

(BVPL) - VKSND quận Gò Vấp vừa tham mưu Quận ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử án hình sự; công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trên địa bàn quận Gò Vấp”.