Đối tượng nào được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất do ảnh hưởng của dịch Covid-19
Đối tượng nào được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất do ảnh hưởng của dịch Covid-19?16/03/2020 12:08

Đối tượng nào được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất do ảnh hưởng của dịch Covid-19?

(BVPL)- Hơn 90% DN sẽ được gia hạn thuế khi Nghị định gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất với các cá nhân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được ban hành.